Sliding Doors Preview
วิธีการอัฟโหลดรูปภาพเพื่อ เพิ่ม หรือแก้ไขภาพ ในระบบสมาชิก
          1. กดปุ่ม Browse เพื่อค้นหารูปภาพที่ต้องการโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์
          2. เมื่อได้ภาพแล้ว กดที่ปุ่ม อัฟโหลดรูปภาพ ที่ใต้รูปภาพ เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขรูปภาพในระบบ
กรณีที่รูปไมอัฟเดต
ให้กด  Ctrl+F5 เพื่อ Refresh
ผู้สมัครกรุณาอัฟโหลดรูปที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งสามารถดูตัวอย่างดังรูปด้านล่าง
รูปถ่ายที่เหมาะสมในการอัฟโหลดเข้าระบบสำหรับสมาชิก
ควรเป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด
แต่งกายด้วยชุดปกติขาว สูทสภา หรือสูทสากลสุภาพ ขนาด 1x1.5 นิ้ว
ควรเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ตัวอย่างรูปภาพ
 
------------------------------------------
เพิ่มหรือแก้ไขรูปภาพ
นางสาวจินตหรา  วงค์อุดดี
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา
ค้นหารูปภาพ :
คลิกเพื่อเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูล
 ..::ฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิกรองผู้อำนวยการ::..

Counter for website :